pixel

Eich Tywysydd Gyrfa

Croeso i’r e-Hwb cyflogadwyedd, adnodd ar-lein a grëwyd i’ch helpu i lywio eich taith gyrfa.

Cefnogaeth gan eich prifysgol neu goleg

Am yr e-Hwb cyflogadwyedd

Archwiliwch gyfleoedd

Cofleidio cyfnod newydd o waith

Cefnogaeth ychwanegol

Geirfa

Beth ydych chi’n dod gyda chi?

Ydych chi’n sylweddoli beth sydd gennych chi’n barod o ran sgiliau a phrofiad oherwydd eich profiad bywyd? Gadewch i ni ganolbwyntio ar rai o’r rhinweddau gwerthfawr rydych chi’n dod â nhw i weithle nad ydych chi efallai wedi meddwl amdanyn nhw.

Amrywiaeth, Tegwch a Chynhwysiant

Busnesau sy’n Cynnig Cyfleoedd